Grouster museum 'Hert fan Fryslân' bestaat zestig jaar

Het Grouster museum 'Hert fan Fryslân' bestaat dinsdag precies zestig jaar. Het museum kon in 1956 worden opgericht door een schenking van (de vrijgezelle vrouw) Attje Gaastra. Zij schonk haar sieraden, porselein en textiel, onder voorwaarde dat er een expositie van haar goederen zou komen.
In het museum zijn ook exposities over water, de bekende broers Halbertsma, architect Kropholler en over het feest Sint Piter. Het museum zit in Grou in het voormalige gemeentehuis van de niet meer bestaande gemeente Idaerderadiel.