Littenseradiel stemt in met maximaal 200 vluchtelingen

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Littenseradiel stemde maandagavond in met de komst van vluchtelingen naar Wommels. Voorwaarden zijn wel dat het er niet meer dan tweehonderd zijn en niet langer duurt dan twee jaar. Alleen de VVD was tegen. Wil het COA meer plaatsen of voor een langere periode, dan zal de gemeente daar niet aan meewerken.
De vergadering verliep rustig. Er waren zo'n zeventig belangstellenden in het gemeentehuis. Twee politieagenten hielden toezicht, maar ze hoefden niet in actie te komen.
Eerder zei burgemeester Liemburg nog dat tweehonderd vluchtelingen teveel is voor een dorp als Wommels. De gemeente had liever een opvang voor honderd tot honderdvijftig personen.
De vluchtelingen komen in het gebouw van de voormalige meubelwinkel Resi. De eigenaar had de leegstaande winkel aangeboden aan het COA.