Opnieuw Kamervragen over afvaloven REC in Harlingen

De ôffaloven yn Harns
GroenLinks stelt Kamervragen aan staatssecretaris Dijksma over de uitstoot van de afvaloven REC in Harlingen. De Tweede Kamerfractie wil weten of de Inspectie voor Leefomgeving en Transport op de hoogte is van de zaak. En zo niet, of de staatssecretaris de inspectie opdracht wil geven om naar de oven te controleren. Andere vragen gaan over de niet gefilterde uitstoot van dioxine, via de zogenoemde 'bypass', en over meters die niet goed werken en verkeerd geplaatst zijn.
Eerder stelde Tweede Kamerlid Lutz Jacobi van de PvdA ook al Kamervragen over de REC.
"Zolang wij niet alle gegevens krijgen, kunnen wij als volksvertegenwoordigers niet onze taak  uitvoeren en instaan voor de volksgezondheid. Het is te gek voor woorden. Wij worden van het kastje naar de muur gestuurd", zegt Groen Links-statenlid Retze van der Honing.
Zowel Omrin als de provincie willen de ruwe gegevens over de temperatuur tijdens de verbranding niet beschikbaar stellen. Meerdere partijen wllen die data inzien om kunnen te constateren of de verbranding structureel plaatsvindt bij te lage temperaturen of niet. Bij verbranding bij te lage temperaturen komt de giftige stof dioxine vrij.