Hogescholen hebben meer moeite om studenten te trekken

Hogescholen hebben het zwaar. Het aantal eerstejaars studenten loopt terug. Er is nog niet een direct verband tussen het nieuwe leenstelsel en het teruglopend aantal studenten, maar hogescholen zeggen dat het wel een rol speelt. Door het nieuwe leenstelsel kost het studenten veel meer geld om een opleiding te volgen. De keuze voor de goede opleiding wordt daarom steeds belangrijker. En dat betekent dat hogescholen steeds meer voorlichting over studies geven.
Zaterdag waren de open dagen bij de NHL, Stenden en Van Hall Larenstein.