Sander Dekker: Omrop Fryslân moet wel opgaan in RPO

Steatssekretaris Sander Dekker begjin febrewaris yn de Earste Keamer by de earste sitting oer de nije mediawet © ANP
Staatssecretaris Dekker van Mediazaken blijft van mening dat Omrop Fryslân moet opgaan in een landelijke organisatie van regionale Omroepen, de RPO. Er blijft dan een redactie in Leeuwarden, maar de directie en bestuur worden centraal geregeld. Dat zou efficienter zijn, zodat er minder bezuinigd hoeft te worden op programma's.
Dekker schrijft dat in een brief aan de Eerste Kamer. Verschillende fracties pleiten voor behoud van een eigen en zelfstandige positie voor Omrop Fryslân, ook bestuurlijk. Dekker noemde dat echter "een prestige-ding".
In zijn brief herhaalt Dekker de toezegging om snel een akkoord te sluiten met de provincie Fryslân. Daarin wil hij afspraken maken om Friestalige programmering te verzekeren: inhoudelijk en ook financieel. De Eerste Kamer zal op 1 maart definitief besluiten over de nieuwe Mediawet. Bij het debat over de Mediawet van begin deze maand werd Dekker alleen gesteund door de VVD, zijn eigen partij. Gedeputeerde Sietske Poepjes wil graag voor 1 maart met Dekker praten over de zelfstandige positie van Omrop Fryslân.