Raad Ferwerderadiel: ''Behoud buitendijks land voor boeren''

Het college van B&W van Ferwerderadiel moet binnen vier weken met een goed onderbouwd plan komen, om het buitendijkse land te behouden voor de boeren. Die opdracht heeft de gemeenteraad van Ferwerderadiel deze week afgegeven. Momenteel is zo'n tien procent van het buitendijkse land in eigendom van boeren. De rest is al natuurgrond. Maar de raad heeft kortgeleden min of meer per ongeluk een nieuwe beheersverordening aangenomen, met als consequentie extra beperkingen voor de grond die nu nog in handen van de boeren is.
Binne Reitsma uit Blije is voorzitter van boerenorganisatie LTO Noord in Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel, maar ook zelf een van de boeren met buitendijks land. Bedoeld voor zijn tweede tak: het houden van ongeveer 200 schapen. Maar hij en een tiental andere boeren maken zich grote zorgen. Volgens hem is de tendens voor het buitendijks land: steeds meer ruimte voor de natuur en steeds minder ruimte voor de boeren.