AZC voor maximaal 300 asielzoekers in Witmarsum

Er komt waarschijnlijk een asielzoekercentrum in Witmarsum. It COA heeft de gemeente Súdwest-Fryslân gevraagd om mee te werken aan een azc met plaats voor 300 mensen. Het centrum zou komen op de locatie waar eerder ook al een centrum heeft gezeten, op het terrein van het eerdere klooster in het dorp.
Het gaat om een opvang voor een periode van vijf jaar, met de mogelijkheid om die periode met nog eens vijf jaar te verlengen.
Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers had eigenlijk 400 vluchtelingen in Witmarsum willen onderbrengen, maar dat vond de gemeente te veel.
​Informatiebijeenkomst
Een meerderheid van de gemeenteraad steunt de plannen. Komende dinsdag is er een informatiebijeenkomst in het oude gemeentehuis in Witmarsum. Daar is iedereen welkom, mensen hoeven zich niet te legitimeren.
Eerder ook al een azc
Vluchtelingen zijn niet nieuw in Witmarsum. In hetzelfde gebouw zat in de jaren negentig ook al een asielzoekerscentrum. Het ging toen met name om mensen uit het voormalige Joegoslavië. Daarna werd het gebruikt als noodopvanglocatie voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Tegen de wens van het Rijk in werd er onderdak geboden aan een grote groep mensen. In het dorp was altijd veel animo om wat voor deze groep te betekenen. Uiteindelijk trok de beheerstichting van de Noodopvang Witmarsum de stekker er uit. In 2008 vertrokken de laatste asielzoekers uit Witmarsum.