Leeuwarderadeel: wandel- en fietspad tussen Stiens en Jelsum

Tussen Stiens en Jelsum wordt definitief een wandel- en fietspad aangelegd. De gemeenteraad heeft daar donderdagavond mee ingestemd. Het kost zo'n 5 ton om het pad aan te leggen. De provincie betaald daar de helft van, de gemeente Leeuwarderadeel de rest. Eerder waren er ook plannen om op het spoortracé spoorfietsen of het Dokkumer Lokaaltje terug te brengen. Dat is nu van de baan. Het pad verbindt de dorpen Stiens, Britsum, Koarnjum en Jelsum met elkaar. De gemeente verwacht dat het nieuwe wandel- en fietspad extra recreanten aantrekt.
Rechtszaak tegen de gemeente 
De Stichting Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij, die weer rails op het oude spoortracé wil aanleggen, hoopt toch dat de bestuursrechter hun project maandag nog een nieuwe impuls kan geven. De stichting heeft een rechtszaak tegen de gemeente Leeuwarderadeel aangespannen, omdat zij vindt dat er verkeerd gehandeld is door de gemeente. De stichting heeft eerder een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning, om op het tracé een spoorlijn te bouwen.
Het college van b. en w. van Leeuwarderadeel liet de stichting echter weten dat zij geen belanghebbende is en dat alleen belanghebbenden zo'n aanvraag in kunnen dienen. De bestuursrechter moet nu bekijken of de stichting een belanghebbende in de zaak is. Mocht de rechter de Spoorwegmaatschappij in het gelijk stellen, dan zou de stichting, volgens oprichter Chris Rijff, in beroep kunnen gaan tegen de plannen van de gemeente. Een spoorverbinding behoort dan weer tot de mogelijkheden.