Buurtbewoners mogelijke opvang Franeker vrezen overlast

Er heerst veel angst onder omwonenden van het voormalige hotel De Valk in Franeker voor de komst van een noodopvang voor 200 vluchtelingen. Dat bleek donderdagavond op een commissievergadering van de gemeenteraad van Franekeradeel. Vooral bewoners van verzorgingstehuis Froonacker vrezen overlast.
Uit een enquête van de wijkraad blijkt dat bijna acht op de tien bewoners wel voor opvang is, maar niet op deze plek en liever in een kleinere groep.
Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt voor de opvang te zijn. De fracties hadden veel vragen over de veiligheid. Ze eisen extra maatregelen, zoals meer politie en aanpassingen aan het gebouw. De gemeenteraad neemt over twee weken een definitief besluit over de opvang van vluchtelingen in Franeker.