Vier gemeenten op 1-1-17 ambtelijk één geheel

It gemeentehûs fan Dongeradiel yn Dokkum © Omrop Fryslân
De gemeentebesturen van Dantumadiel, Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerland zetten de voorgenomen ambtelijke fusie door. Uit onderzoek door de Bestuursacademie Nederland blijkt volgens de gemeenten dat er veel draagvlak voor is. De fusie moet per 1 januaris 2017 een feit zijn. De overgang van de medewerkers van de vier gemeenten naar één gemeenschappelijke regeling had op 1 januari van dit jaar moeten ingaan, maar die datum werd niet gehaald.
Volgens de onderzoekers van de Bestuursacademie kwam dat door een te krap tijdspad en doordat de eigen mensen die het proces begeleiden onvoldoende tijd en ervaring hadden. Om de neuwe datum wel te kunnen halen, komt er een plan van aanpak, Een extern bureau zal daarbij meehelpen.