Gedeputeerde staten: 127 miljoen voor windpark IJsselmeer

Gedeputeerde staten van Fryslân willen 127 miljoen euro investeren in het toekomstige Windpark Friesland in het IJsselmeer. De provincie wil dat in 2025 een kwart van de benodigde energie op duurzame wijze wordt opgewekt. Het windmolenpark zou daar een grote bijdrage aan kunnen leveren.
In ruil voor de investering wil de provincie zeggenschap krijgen over de plannen. De windturbines moeten bovendien genoeg rendement opleveren. Die opbrengst wil de provincie deels beschikbaar stellen aan dorpen met duurzame plannen. Daarnaast wil de provincie geld investeren in de toeristeneconomie in gebieden die last hebben van de komst van de windmolens.
Mocht de provincie met particuliere investeerders in het park overeenstemming bereiken, dan is het de grootste publiek-private samenwerking in Nederland op het gebied van duurzame energie.