Groene organisaties schrijven samen voedselvisie

De gemeente Súdwest-Fryslân krijgt een zogenaamde 'voedselvisie' voor duurzaam voedsel. Verschillende dorpstuinen, Stadslandbouw Sneek en kleine ondernemers met een groentetuin komen met een plan voor voedselproductie in de regio zelf. Ze willen meer aandacht voor de boeren in de streek en het belang van voedsel dat uit de buurt komt, vertelt Freya Zandstra van engrienetsiis, een van de initiatiefnemers.
Súdwest-Fryslân is een van de eerste plattelandsgemeenten met zo'n voedselvisie.
"Gemeente is er klaar voor"
Zandstra denkt dat de gemeente klaar is voor het plan. 'Der bin hjir sa'n soad inisjativen, lykas doarptunen en selssoarchtunen. Dêrneist merkst dat minsken hiel entûsjast binne yn it neitinken oer hoe't it better kin. De gemeente hoecht dat allinnich mar te fasilitearjen.'
Agrarisch gebied
Volgens  Zandstra zal de visie vooral gaan over hoe de gemeente zoveel mogelijk lokaal voedsel kan aanbieden zonder verspilling en met een goede prijs voor de boer. 'Melkfeehâlders produsearje no ûnder de kostpriis. Dat is slim. Fairtrade begjint lokaal. Wy binne in hiele agrarysk gebiet, dus as sa'n plan earne slagje kin, dan is it hjir.'