"Elk dorp zijn eigen zonnepark in gemeente Heerenveen"

© ANP
De gemeente Heerenveen wil dat er in gemeente ruinte komt voor nieuwe zonneparken. Het moet in de toekomst mogelijk zijn dat elk dorp zijn eigen zonne-energiepark krijgt. De grootte van het park hangt af van de energiebehoefte van het dorp.
Bij Akkrum-Nes, Aldeboarn en Aengwirden zijn al energiecoöperaties bezig met de plannen. De gemeente wil dat eerst wordt gekeken naar het dorp zelf of de grotere plaats zelf als locatie voor het zonnepark. Lukt dat niet, dan kan een gebied aan de rand van het dorp worden gebruikt. Aan de A32 en de A7 wordt ook al ruimte gemaakt voor grotere zonneparken.