Gemeente wil twee miljoen in Afsluitdijk investeren

De gemeente Súdwest-Fryslân wil twee miljoen in de Afsluitdijk investeren. De gemeente doet dat omdat het op korte termijn veel nieuwe werkgelegenheid oplevert. Het gaat dan structureel om minstens 500 banen, zo heeft een onderzoeksbureau berekend. Het geld moet gaan naar verbreding van de sluis, aanpak van de brug, een nieuw fietspad en een belevingscentrum op de dijk.
De Afsluitdijk gaat de komende jaren volledig op de schop. De dijk moet versterkt worden en de spuisluizen worden aangepast. Er komt ook een nieuw fietspad.
De Afsluitdijk is een rijksweg. Dat de gemeente er toch wil insteken, geeft volgens wethouder Offinga aan dat het belang voor de werkgelegenheid groot is. Dat geldt niet alleen voor Fryslân, zegt Offinga. Het werkgelegenheidseffect geldt voor heel Noord-Nederland en alle provincies en gemeenten die een verbinding hebben met het IJsselmeer.