GrienLinks wil 'grondbank' oprichten voor vier grote kernen

Er moet een onderzoek komen naar de mogelijkheden om de exploitatie van bedrijventerreinen in de vier grote kernen in Fryslân in een gemeenschappelijke grondbank onder te brengen. Het gaat om Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek. Dat wil de statenfractie van GrienLinks.
Volgens fractievoorzitter Retze van der Honing beconcurreren gemeenten elkaar bij het aantrekken van bedrijven. Volgens hem kan de samenwerking beter. Volgens Van der Honing hebben bedrijven hier zelf ook behoefte aan.
GrienLinks wil dat de provincie het initiatief neemt voor een onderzoek naar de mogelijkheden van een gemeenschappelijke grondbank. In de statenvergadering van 24 februari dient de partij een voorstel hiervoor in.