Provincie geeft opdracht voor onafhankelijk onderzoek REC

De provincie heeft een onafhankelijke expert opdracht gegeven om te onderzoeken of de afvaloven in Harlingen voldoet aan de huidige normen. Verantwoordelijk gedeputeerde Michiel Schrier wil er met het onderzoek achter komen of mensen veilig in de omgeving van de oven kunnen wonen en werken.
Schrier heeft het ingenieursbureau Wandschneider en Gutjahr opdracht gegeven voor het onderzoek. Dat bureau is gespecialiseerd in afvalovens. De resultaten worden op korte termijn verwacht.
Uit het onderzoek moet concreet duidelijk worden of Omrin de beste technieken gebruikt en hoe de REC het doet in vergelijking met andere afvalovens.
De gedeputeerde heeft eigenaar Omrin van de afvaloven gevraagd om volledige medewerking te verlenen.