Pingjumer Gouden Halsband in verzet tegen windmolens

De werkgroep Pingjumer Gouden Halsband komt opnieuw in verzet tegen de plannen voor zes windmolens in het gebied. Eerder dienden vier veehouders dit idee ook al in, maar toen zette de provincie het plan in de wacht. De zes windmolens moeten een wiekhoogte van 160 meter krijgen.
De Gouden Halsband was van oudsher een dijk die Pingjum moest beschermen tegen overstromingen. De werkgroep is bezig met het opknappen van het gebied, door een stuk van de dijk te herstellen dat er slecht aan toe is, met een wandelpad, een film en verschillende andere plannen.
De windmolens past daar volgens de werkgroep niet in. De initiatiefnemers hebben de plannen in vergelijking met de eerste keer wel iets aangepast, met meer aandacht voor omwonenden. Toch blijft de werkgroep zich verzetten.