Oppositie kraakt economische plannen provinciebestuur

De oppositiepartijen in provinciale staten vinden dat de economische plannen van gedeputeerde staten niet concreet genoeg zijn. Ze zijn bang dat als ze instemmen met de economische plannen, ze gedeputeerde staten een vrijbrief geven om geld uit te geven. Met de brief 'Wurkje mei Fryslân' wordt lang niet duidelijk waar al het geld heen gaat.
Woensdag praatten provinciale staten over de brief van het provinciebestuur. Daarin staan de speerpunten waar de provincie zich op wil richten. De pijlen worden vooral gericht op het MKB.
Verder staan innovatie en het verbeteren van de export hoog op de agenda.
Niet alleen de oppositie is kritisch. Ook coalitiepartner SP had aanmerkingen. Zo moet er meer aandacht komen voor het oplossen van de echte problemen, namelijk de werkloosheid.