Harlingen wil extra aandeelhoudersvergadering Omrin over REC

De gemeente Harlingen wil een extra aandeelhoudersvergadering van Omrin over de REC. It Harlinger college is "hoogst verontrust" over de situatie met de afvaloven in de stad. Er wordt al gewerkt aan een pakket maatregelen. Het college is in intensief overleg met de begeleidingsgroep en met de GGD en huisartsen in Harlingen.
De aandeelhoudersvergadering stond gepland voor 22 april, maar de gemeente wil dat de partijen dus al eerder bij elkaar komen. Wanneer dat zal gebeuren, is nog niet bekend.