Ameland zoekt boerenland voor de blauwe kiekendief

© Ruurd Jelle van der Leij
Een projectgroep van onder andere de vogelbescherming op Ameland is begonnen met het zoeken van boeren en landeigenaren die hun land vier jaar lang beschikbaar willen stellen om het leefgebied van de blauwe kiekendief te verbeteren.
Van deze roofvogel waren er in de jaren '90 nog meer dan twintig nesten op het eiland, maar tegenwoordig helemaal niet meer. Met 'Wadvogels van Allure' moet er wat aan worden gedaan. Om de blauwe kiekendief op zijn gemak te stellen, moet het land in stroken worden ingezaaid met luzerne of klaver.
Daar kunnen de vogels het beste muizen vangen. Als boeren meedoen, kunnen zij een vergoeding krijgen van 500 euro per hectare. Ook op andere waddeneilanden wordt meegedaan aan het project. Op Texel is al land geschikt gemaakt voor de blauwe kiekendief.