Transportsector zit in de lift, verhuisbedrijven groeien

Het gaat beter met de transportsector in Fryslân. Dat blijkt uit onderzoek van bracheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). Wel blijven de lage prijzen een zorg voor de ondernemers.
Toch zijn vele ondernemers volgens de organisatie positief over de omzet die ze behalen. De verwachting is dat 2016 ook een goed jaar wordt. Vooral de verhuisbedrijven en de ondernemers in het bloementransport profiteren van de aantrekkende economie.
TLN wil de komende jaren nog meer inzetten op duurzame vrachtwagens en inspelen op het internet zodat de ondernemers nog meer opdrachten kunnen binnenhalen.
Betere woningmarkt
Gideon Korsten van Mondial Movers Friesland Verhuizers heeft deze maand al veel meer opdrachten gekregen dan vorig jaar in deze tijd. ''Dat komt om't it in stik better giet mei de wenningmerk. Minsken duorje harren huzen te ferkeapjen en hawwe dan faak opslach nedich. Wy sitte op it stuit hielendal fol mei soksoarte opdrachten."