Smallingerland wil onderzoek naar meer woonwagenplaatsen

Gemeente Smellingerlân
De gemeente Smallingerland wil dat er onderzoek komt naar het uitbreiden van het aantal woonwagenstandplaatsen. Vorig jaar april gaf de Roma- en Woonwagengemeenschap aan dat ze behoefte heeft aan meer standplaatsen in de gemeente. Intussen zijn er meerdere gesprekken gevoerd.
Woningbouwcorporatie WoonFriesland en de bewonerscommissie gaan nu verder om tafel om te kijken of er meer standplaatsen kunnen komen. De gemeente Smallingerland, die daar een bemiddelende rol in speelt, verwacht dat er later dit jaar een advies komt.
De gemeenteraad moet daarna nog met dat advies aan de slag.