Huisartsen: "Gezondheidsrisico's REC Harlingen onacceptabel"

REC ôffaloven © Omrop Fryslân, Dirk Jan Haarsma
De huisartsen van Harlingen, Franeker, Tzummarum en Sexbierum vinden het onacceptabel dat hun patiënten aan gezondheidsrisico’s zijn blootgesteld op 1 en 2 oktober vorig jaar. Toen was er een grote calamiteit bij de REC, de reststoffenenergiecentrale, en is er veel meer dan de jaarnorm aan dioxine uitgestoten.
De huisartsen, verloskundigen, apothekers en fysiotherapeuten vragen het college van burgemeester en wethouders in een brief om dit te voorkomen. Vooral ook omdat Omrin de calamiteiten zelf niet heeft gemeld.
"Wij vinden dit zeer ernstig en vragen ons af hoe dit in de periode is geweest voor de continue meting in de pijp en hoe dit in de toekomst gewaarborgd gaat worden. Wij vinden het onacceptabel dat onze patiënten aan dergelijke gezondheidsrisico's worden blootgesteld door een bedrijf dat kennelijk zijn eigen normen hanteert en waarbij de controle te wensen overlaat", zo schrijven de huisartsen.
Hieronder de volledige brief:
Harlingen, 5 februari 2016
Aan het College van burgemeester en wethouders en alle raadsleden van de gemeente Harlingen
Geacht College en geachte raadsleden,
Wij delen een gezamenlijk belang, namelijk de gezondheid van de inwoners van de gemeente Harlingen. U heeft daarvoor uw politieke en bestuurlijke expertise, wij onze (para-)medische expertise. Beiden willen we gezondheid bevorderen en gezondheid risico’s voorkomen dan wel minimaliseren. De burger mag ervan uitgaan dat we hiervoor ons uiterste best doen.
Wij zijn, als (para-)medische beroepsgroep, erg verontrust geraakt na de berichtgeving rond het incident met de afvaloven. Er heeft zich daar een serieuze calamiteit voorgedaan begin oktober 2015. Daarbij heeft het calamiteitenplan niet gefunctioneerd. Dit is ook niet door het bedrijf gemeld als calamiteit, wat Omrin later ook heeft erkend. Wij vinden dit zeer ernstig en vragen ons af hoe dit in de periode is geweest voor de continue meting in de pijp en hoe dit in de toekomst gewaarborgd gaat worden. Wij vinden het onacceptabel dat onze patiënten aan dergelijke gezondheidsrisico’s worden blootgesteld door een bedrijf dat kennelijk zijn eigen normen hanteert en waarbij de controle te wensen overlaat.
Wij nodigen u uit om samen met ons op te trekken en hierover na te denken, zodat dergelijke gezondheidsrisico’s nooit meer kunnen voorkomen.
Huisartsen Harlingen:
C.G.H. Blok, F.G. van Gemert, I. Hische, M. Houtman, J.W. Huisman, R. Ingwersen, E. Rodenberg
R. Sytema , M.T. Treub, T.W. Wesselius
Verloskundigen Harlingen:
S. van der Poel, S. von Kospoth, M. Haverkamp
Apothekers Harlingen:
A.Bouma, J. Bracht Waker, J. Hoekstra-Bakker, E. de Boer
Fysiotherapie  Harlingen
Fysiotherapie Rozengracht, Fysiotherapie Integra, Fysio Harlingen
Huisartsen Franeker: 
F. Heeres, T. Polman, A.E. . Dam, J. de Haan, 
Huisartsen Tzummarum: 
R. Hardijzer en C. Rolf, huisarts 
Huisartsen Sexbierum
J.M. Hoexum en M.P. de Weerd