Veel animo voor kinderpakket in Leeuwarden

Bijna 1000 gezinnen in de gemeente Leeuwarden hebben vorige week gebruik gemaakt van het zogenaamde 'kindpakket'. In totaal gaat het om 1750 kinderen. Het kinderpakket is een internetloket waar gezinnen met weinig geld een vergoeding kunnen aanvragen voor bijvoorbeeld schoolreisjes of schoolspullen. Ook kan de contributie van een sportvereniging worden vergoed, waardoor de kinderen niet in een sociaal isolement raken.
Het kinderpakket is een initiatie van Jeugdsportfond Friesland. Jeugdcultuurfonds Friesland, Stichting Leergeld Leeuwarden, Sociale Wijkteams en de gemeente Leeuwarden.