NAM opent nieuw regiokantoor in Anjum

Er komt definitief een nieuw regiokantoor van de NAM in Anjum. De oliemaatschappij heeft hier groen licht voor gegeven. Het kantoor wordt gebouwd in De mande samen met de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in het dorp. Het nieuwe kantoor is goed voor vijfitg werplekken. Vanaf hier wordt de gaswinning voor de kleine velden in de noordelijke regio gecoördineerd. De NAM wil met het nieuwe regiokantoor toegankelijker en zichtbaarder worden en de werkgelegenheid in de regio steunen.
MFA in nieuw onderkomen
Sjouke Faber, voorzitter van de MFA commissie over de samenwerking met de NAM: "Doordat de NAM een kantoor in Anjum wil vestigen, heeft het bestuur van de stichting MFA de Dobbe de mogelijkheid nieuw te bouwen, in plaats van het oude gebouw op te knappen."
De MFA zal een centrumfunctie voor de regio vervullen. Naast de dorpshuisfunctie komen er in het gebouw een huisartsenpraktijk, kinder-opvang, fysiotherapie, zorgkantoor en een kapper.
Oplevering
Op 25 februari moet de gemeenteraad van Dongeradeel nog akkoord gaan met de bestemmingsplanwijzigingen. De verwachte oplevering van beide gebouwen is in het voorjaar van 2017.