Ondernemers in Wommels bijgepraat over noodopvang

Ongeveer zestig ondernemers uit Wommels en omgeving hebben maandagavond met burgemeester Liemburg van de gemeente Littenseradiel overleg gehad over de mogelijke opvang van vluchtelingen in het leegstaande gebouw van Resi Wonen in Wommels. Mogelijk dat daar op termijn tussen de honderd en driehonderd vluchtelingen worden opgevangen.
Volgens Grietje van der Velde, voorzitter van de ondernemersvereniging OVWE die de avond organiseerde, was het een positieve avond.
"Fansels binne der krityske fragen steld, mar dy wienen ek benammen praktysk fan aard. Hoe komt it bygelyks mei ekstra befeiliging en ferljochting en hoe rinne de fierdere prosedueres binnen it COA." Op het bedrijventerrein zijn circa vijftig bedrijven gevestigd. Volgende week maandag praat de gemeenteraad verder over de opvang van vluchtelingen in het voormalige gebouw van Resi Wonen.