Gasmaskers en evacuatie, Harlingen schrikt van rapport REC

De gemeente Harlingen is geschrokken van de conclusies van milieu-expert Johan Vollenbroek over de afvaloven REC in Harlingen. Vollenbroek stelt dat, als het windstil is en de Reststoffen Energie Centrale met een storing kampt, personeel en omwonenden geëvacueerd moeten worden of een gasmasker op moeten zetten. De neerslag van zoutzuur in de omgeving is dan zo groot dat er gevaar is voor permanente longschade.
Wethouder Harry Boon ziet het gevaar wel degelijk, maar hij wacht eerst de aanbevelingen van de begeleidingscommissie af. Die komt binnenkort met een aantal voorstellen voor verbetering.
Mocht er zich in de tussentijd een grote storing voordoen, dan zal de gemeente er bij de provincie op aandringen de afvaloven tijdelijk te sluiten totdat de problemen opgelost zijn.