Meer dan zeventig Friese musea op een website

Meer dan zeventig Friese musea zijn te vinden op museum.frl. Deze nieuwe website, die maandag online is gegaan, is een initiatief van de Museumfederatie Fryslân. De website moet ervoor zorgen dat de Friese musea beter zichtbaar zijn voor toeristen en andere belangstellenden.
Behalve informatie over de musea komen ook speciale activiteiten en arrangementen op de site te staan. Musea die geen lid zijn van de museumfederatie kunnen tegen een kleine vergoeding meedoen aan de site. Gedeputeerde Poepjes naam maandag de nieuwe website officieel in gebruik. Dat was in het Eise Eisinga Planetarium in Franeker.