Groen licht voor herstel vogelparadijs Griend

De redding van het eiland Griend tussen Harlingen en Terschelling is zo goed als geregeld. De ontheffing op de natuurbeschermingswet die nodig is voor het werk, is afgegeven. Griend is toe aan groot onderhoud om het eiland te behouden, vindt beheerder Natuumonumenten. Chris Braat van Natuurmonumenten: "Als we niks doen, is de kans groot dat het eiland helemaal verdwijnt. Dat zou een grote aderlating zijn voor de natuur in de Waddenzee."
Samen met Rijkswaterstaat is daarvoor een plan bedacht. Er wordt zand opgespoten, zodat het eiland wordt versterkt.
Onmisbaar vogelparadijs
Het onbewoonde Waddeneiland is onmisbaar voor trek- en broedvogels. In het voor- en najaar zoeken honderdduizenden vogels naar voedsel op het droogvallende Wad rondom Griend. Bij hoogwater hebben de vogels op het eiland een veilig onderkomen. In het broedseizoen brengen ze er hun jongen groot.
Brede steun
Het project krijgt brede steun. Provincie Fryslân en het Waddenfonds dragen bij aan de kosten van het herstelproject. In het voorjaar begint Natuurmonumenten met het inzamelen van geld om de rest van het bedrag bijelkaar te krijgen. In de nazomer van dit jaar moet dan worden begonnen met de werkzaamheden op Griend.