Verwarring over verlaging opcenten

Over de verlaging van de provinciale opcenten die op 1 januari zou ingaan, is verwarring ontstaan. Met veel kabaal introduceerde het nieuwe college van Gedeputeerde Staten een verlaging van bijna 30% op de Friese opcenten, die via de wegenbelasting worden geïnd. Het was de verkiezingsbelofte van de grote winnaar van de provinciale verkiezingen: het CDA.
Nu blijkt dat die verlaging lang niet voor iedereen op 1 januari kan ingaan. Dat hangt namelijk af van de datum waarop een kenteken op naam is gezet.
Extra publiciteitscampagne
De verlaging zal in elk geval wel dit eerste kwartaal voor iedereen ingaan. Het college had zich niet gerealiseerd dat het op deze wijze is geregeld en overweegt nog een extra publiciteitscampagne.