Failliet Javo Tours overgenomen door bedrijf uit Assen

Javo Tours
Het failliete taxibedrijf Javo Tours uit Drachten is overgenomen door Vervoersmanagement Noord-Nederland uit Assen. Het bedrijf gaat verder als Fries vervoersbedrijf onder het management van VMNN. Dat geeft aan dat het alle verplichtingen wil doorzetten. Wat de gevolgen zijn voor de werkgelegenheid, is nog niet duidelijk. VMNN wil dat de komende weken bekijken.
Javo Tour had financiële problemen door het faillissement van Taxi Oenema in 2014. Het bedrijf raakte daardoor veel geld kwijt en kwam er financieel niet meer bovenop.