Vraagtekens over 60-kilometerweg van Buitenpost naar de A7

Bûtenpost © Google Streetview
De Statenfractie van de ChristenUnie wil weten waarom Gedeputeerde Staten onderzoek wil doen om van de weg van Buitenpost naar de A7 bij Drachten een 60-kilometerweg te maken. Het is nu een 80-kilometerweg.
De gemeenten Achtkarspelen en Kollumerland hebben al aangegeven dat een 60-kilometerweg niet goed zou zijn voor de leefbaarheid en bedrijvigheid van Noordoost-Fryslân. In de provinciale plannen voor de N358 staat volgens de fractie niks over voornemens om de weg in te richten als een 60-kilometerweg.
Verder wil de fractie weten in hoeverre de omwonenden bij de plannen worden betrokken.