Wijnaldum kan fluiten naar schadevergoeding voor zoutwinning

Wijnaldumers hoeven zeer waarschijnlijk niet te rekenen op een schadevergoeding voor de zoutwinning in het gebied. Voor boeren en aanpassingen aan het watersysteem is geld geregeld en worden maatregels genomen. Burgers moeten dat zien te regelen via de Technische Commissie Bodem Beweging.
Die onderzoekt de zaak en geeft advies. Die procedure levert echter niets op. Van de vijf onderzochte schadegevallen in en om Wijnaldum is geen enkele waarvan de commissie kan bewijzen dat de schade komt door de zoutwinning, zegt stichting Winamer Belang.