Een hennepconvenant voor Noord-Nederland

De politie, het Openbaar Ministerie, het UWV, woningbouwcorporaties en gemeenten zullen met elkaar samenwerken om de hennepteelt in Noord-Nederland aan te pakken. Die samenwerking is vastgelegd in een convenant. Volgens de organisatie heeft de teelt van hennep een grote vlucht genomen en zorgt het voor criminaliteit, overlast en verwaarlozing.
De betrokken partijen hebben afgesproken dat ze elkaar informeren als ze denken dat er ergens hennep verbouwd wordt. De politie kan dan een onderzoek instellen.
Optreden
De samenwerking moet het makkelijker maken om op te treden tegen mensen die zich schuldig maken aan hennepteelt. Dan gaat het niet alleen om vervolging, maar ook om het afsluiten van een gebouw of de elektriciteit en om het stopzetten van een uitkering, het intrekken van vergunningen of het verhalen van eventuele schade.
Kwekerijen worden groter
Uit recente cijfers van de politie blijkt dat er afgelopen jaar 192 hennepkwekerijen zijn opgerold in Fryslân. Dat waren er in 2014 nog 238. Een flinke daling dus. De waarde van de opbrengst is echter toegenomen. Werd er in Fryslân in 2014 voor 1,3 miljoen euro aan hennep opgerold, in 2015 was dat 1,8 miljoen euro. Een toename van een half miljoen euro.
De politie zegt dat de kwekerijen steeds groter en professioneler worden.