Subsidie van BankGiro voor Fogelsangh State in Veenklooster

© www.fogelsangh-state.nl
Fogelsangh State in Veenklooster heeft met vijf andere historische huizen bijna vijf en een halve ton gekregen op het Goed Geld Gala van de BankGiroLoterij. Het geld is bedoeld voor restauratie aan het interieur van de huizen. Fogelsangh State zal het deel onder andere gebruiken voor het opknappen van schilderijen en familieportretten.
Het historische gebouw werd in 1646 gebouwd en is sinds die tijd in particuliere handen geweest. De huidige eigenaar, Kyra Livia barones Van Harinxma thoe Slooten heeft het ondergebracht in een stichting, die het beheert.
Het huis is een deel van het jaar geopend voor publiek. De andere huizen die geld hebben gekregen zijn onder andere Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten, Slot Zuylen in Oud-Zuilen en Havenzate Mensinge in Roden.