Burgemeester Bilker: Tevreden over opvang in Kollumerpomp

Burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland is heel tevreden over de gang van zaken in de noodopvanglocatie in Kollumerpomp. De burgemaster schrijft dat op de website van de gemeente. Al enkele weken verblijven vluchtelingen in de recreatiepaviljoenen van Kollumeroord. Er werken vrijwilligers uit de gemeente en er worden elke dag activiteiten georganiseerd.
Incidenten
Over de sfeer tussen de asielzoekers is Bilker dan ook tevreden: "Incidenten zijn er niet of nauwelijks. Dat is een wonder, want als zoveel verschillende mensen ineens maanden dicht op elkaar zitten, na zoveel traumatische ervaringen en met heimwee, dan zou je verwachten dat het wel eens uit de hand loopt omdat er spanningen optreden. Tot nu toe is dat niet het geval."
Meer opvangcapaciteit nodig
De problematiek rond de opvang van vluchtelingen is volgens Bilker nog niet voorbij en er is nog meer opvangcapiciteit nodig. Doorstroming is daarbij erg belangrijk. Gemeenten zullen dit jaar veel meer statushouders moeten plaatsen.
Situatie in Fryslân
In Fryslân is een inventarisatie gemaakt van de opvangmogelijkheden. Er is besloten dat in de provincie geen grootschalige opvang komt, maar dat gemeenten kleinere locaties kunnen aanwijzen voor opvang. Volgens Bilker zijn de gemeenten solidair met elkaar. Bilker: "In Fryslân hebben wij als gemeenten verklaard dat we solidair zijn met elkaar. Dat betekent dat elke gemeente iets doet of gaat doen aan vluchtelingenopvang."
Mocht deze aanpak in de praktijk niet werken, dan is Bilker voorstander van een azc in elke gemeente. Dat schept duidelijkheid en voorkomt discussies.