Harlingen pakt probleem van plastic afval in Waddenzee aan

Plastic soep is ook een probleem in de Waddenzee. Dit jaar wordt begonnen met het opruimen van plastic afval in het Werelderfgoedgebied. In de zeehaven van Harlingen wordt een pilot opgezet om het plasticprobleem aan te pakken. De inzameling in alle havens moet ook beter op elkaar worden afgestemd. Zo wordt er bekeken wie bestuurlijk verantwoordelijk is om het probleem te bestrijden. Dat zegt directeur Hendrikus Venema van 'Naar een Rijke Waddenzee', een netwerk van overheden, ondernemers en natuurclubs. Het meeste afval komt uit de Noordzee.