Kleine zorglocaties zijn populair bij mensen met dementie

Er zijn steeds meer kleinschalige zorglocaties voor mensen met dementie. Mogelijk komt dat omdat mensen steeds langer thuis geholpen moeten worden. Mantelzorgers kunnen dat lang niet altijd aan, zegt Zorgbelang Fryslân. De opvang kan kleinschalig zijn, omdat er geen directie of administratie is.
Het oude gemeentehuis van Witmarsum wordt binnenkort verbouwd. De ambtenaren verhuizen naar Sneek en maken plaats voor zestien mensen die zorg nodig hebben. Stichting Alzheimer Nederland is blij met de ontwikkelingen, omdat er een groot tekort is.
De initiatiefnemers verlenen vaak ook zelf zorg. Het Netwerk Dementie Friesland verwacht niet dat mensen straks massaal kiezen voor de kleine, particuliere aanbieders, omdat het voor veel mensen niet betaalbaar zou zijn.