SP: "Friese politiek mag REC nog wel harder aanpakken"

De ôffaloven yn Harns
De waarschuwing van de provincie aan Omrin en het aanvullende onderzoek naar de problemen met de afvaloven in Harlingen gaan niet ver genoeg. Dat vindt de SP in Provinciale Staten. De partij vindt dat ook de Friese gemeenten - als aandeelhouder - aan Omrin moeten vragen het proces te verbeteren en de uitstoot van gevaarlijke stoffen te verminderen.
Dinsdag werd bekend dat de provincie een dwangsom oplegt voor de hoge uitstoot van dioxine, die in oktober vorig jaar werd gemeten. De provincie heeft in totaal vijf overtredingen vastgesteld.
Vier daarvan moeten door Omrin direct worden opgelost. Er is ook iets mis met de meetapparatuur. Dat moet binnen twee maanden worden aangepast. As Omrin niet aan de voorwaarden voldoet, dan moet het bedrijf de boete of een deel daarvan betalen.