Snappet-app succes op Uniaskoalle Wirdum

Schoolkinderen van de Uniaskoalle in Wirdum leren beter doordat ze hun oefeningen maken op een tablet in plaats van in een schrift. Dat komt overeen met een onderzoek dat gehouden is door de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit. Dat onderzoek laat zien dat basisschoolkinderen met een tablet betere resultaten behalen.
Op de Uniaskoalle maken de groepen 4 tot en met 8 gebruik van een tablet, met daarop de app 'Snappet'. Dat is een app met een hoop taal- en rekenoefeningen, die zich automatisch aanpassen aan het niveau van de leerling.
Bovendien kunnen docenten direct kijken hoe de kinderen de oefeningen hebben gemaakt. Dit zorgt ervoor dat meesters en juffen hun lessen beter kunnen laten aansluiten op wat de kinderen precies nodig hebben.
Beter en sneller leren
Juf Daniëlle van der Schaaf van groep 7/8 op de Uniaskoalle is blij met 'Snappet'. Ze merkt dat de kinderen beter leren doordat ze de oefeningen via de app maken. Bovendien kunnen de leerlingen meer oefeningen doen, omdat ze via een tablet sneller werken en bijna niets meer in het schrift opschrijven.
Pen en papier
Pen en papier is op de Uniaskoalle niet helemaal uit de gratie geraakt: oefeningen van andere vakken die groep 7/8 op de Uniaskoalle krijgen, zoals aardrijkskunde en geschiedenis, worden nog wel gewoon op de ouderwetse manier gedaan.