Van Dam: Premie voor het vroeg weiden van koeien

Staatssecretaris Van Dam van economische zaken wil meer koeien in de wei krijgen; van 70 procent nu naar 80 procent in 2020. Daar is ook geld voor. Hij is het eens geworden met boerenorganisatie LTO over de verdeling van 30 miljoen extra geld uit Europa voor de boeren.
Boeren die de koeien voor het eerste maaien van het gras in de wei zetten, kunnen daarvoor een premier krijgen van maximaal 750 euro. Daarvoor is bijna 4 miljoen euro in kas.
De maatregel moet weidevogels helpen. Als koeien het gras van het land eten, hoeft er niet gemaaid te worden. Maaien levert veel meer risico's op voor weidevogels dan de koeien. Verder trekt de mest die de koeien achterlaten insecten aan en dat is weer voedsel voor jonge vogels.