Initiatiefvoorstel voor koopzondag in Drachten

De Suderbuert yn Drachten © Omrop Fryslân, Dirk Baron
De fractie van de Eerste Lokale Partij in de gemeente Smallingerland komt met een initiatiefvoorstel om toch een koopzondag in Drachten in te stellen. De fractie komt met een motie naar aanleiding van de petitie die dinsdag is aangeboden aan het gemeentebestuur. In die petitie stond dat een grote meerderheid van de ondernemers voor een koopzondag is.
Eerder heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven niet voor een koopzondag te zijn. Volgens de fractie zet de gemeente hoog in op cultuur om voor een goed woonklimaat te zorgen, maar hoort de koopzondag er tegenwoordig ook bij.