Kritische Eerste Kamer stelt behandeling mediawet maand uit

Een kritische Eerste Kamer heeft dinsdagavond besloten om de verdere behandeling van de mediawet van staatssecretaris Sander Dekker met een maand uit te stellen. De senaat had al ongeveer negen uur over de mediawet gesproken. Alleen de VVD, Dekker's eigen partij, steunde de staatssecretaris volledig. Alle andere partijen, ook coalitiepartner PvdA, hadden vele kritische vragen.
Diverse partijen zijn bang dat de politiek teveel invloed op de publieke omroep krijgt. Ook zijn er zorgen over de regionale omroepen en Omrop Fryslân.
Het besluit om de behandeling een maand uit te stellen, kwam onder andere van mediawoordvoerder Joop Atsma van het CDA. Hij wil de staatssecretaris de gelegenheid geven om alle toezeggingen aan de Eerste Kamer op papier te zetten, zodat de senaat over een maand over de basis verder praten kan. De staatssecretaris moet in de tussentijd met duidelijke concesies aan de senaat komen, anders kan hij ook in maart niet op een meerderheid rekenen, waarschuwde Atsma.
Voorlopig geen RPO
Het uitstellen betekent dat Dekker voorlopig nog geen RPO, de landelijke organisatie voor alle regionale omroepen, kan oprichten. Door dat uitstel zal het nog moeilijker worden voor de regionale omroepen om met ingang van 2017 in totaal 17 miljoen euro te bezuinigen. Dekker gaf dinsdag de toezegging dat hij de regionale omroepen hierin tegemoet zal komen.
Bestuursakkoord over Omrop
Dekker gaf ook de toezegging dat hij binnenkort weer met de provincie Fryslân zal praten over Omrop Fryslân. Volgens Dekker moeten deze gesprekken leiden tot een bestuursakkoord over media, dat toegevoegd kan worden aan de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur. De positieve intentie betekent niet dat Dekker en gedeputeerde Poepjes er al bijna uit zijn. Dekker wil voornamelijk afspraken maken over de continuïteit van programma's, maar voelt niet veel voor bestuurlijke zelfstandigheid voor Omrop Fryslân. De provincie Fryslân - en ook de Freonen van Omrop Fryslân - streven naar bestuurlijke zelfstandigheid. In de Eerste Kamer was dinsdag veel sympathie voor dat streven.