Inwoners van Wommels praten over noodopvang asielzoekers

In het gemeentehuis van Littenseradiel in Wommels konden inwoners van het dorp maandagavond praten over een noodopvang voor vluchtelingen aan de rand van het dorp. Het COA wil, als er overeenstemming over bereikt is, minimaal 200 vluchtelingen huisvesten in het voormalige gebouw van Resi Wooncentrum. Voor de gemeente is dat aantal meteen ook het maximum.
Huisartsen in de gemeente uiten hun zorgen over de gezondheidsscreening van de asielzoekers. Als dat niet gebeurt, ontstaan er grote risico's voor de volksgezondheid, aldus huisarts Jan Willem Meerdink.
Sommige inwoners van het dorp hadden kritiek op de gemeente Littenseradiel omdat ze in de media moesten lezen dat er mogelijk een opvanglocatie zou komen. Burgemeester Johanneke Liemburg was het niet met die kritiek eens. Volgens haar zijn direct omwonenden op de hoogte worden gebracht en konden de andere inwoners van het dorp de mededeling vinden op de website van de gemeente. De burgemeester denkt dat, als er een vergunning wordt verleend en er overeenstemming wordt bereikt de noodopvanglocatie al over enkele maanden in gebruik kan worden genomen. Ondernemers in de directie omgeving hebben grote zorgen over de komst van de asielzoekers naar Wommels.