Friezen kunnen meepraten over taal, cultuur en sport

Friezen kunnen dinsdag meepraten over hoe de provincie in de toekomst moet omgaan met taal, cultuur, onderwijs en sport. De provincie houdt daarvoor een speciale openbare avond in De Kanselarij in Leeuwarden met als doel zoveel mogelijk input te krijgen voor de nieuwe beleidsnota.
De huidige nota cultuur, taal en onderwijs loopt eind dit jaar af. De provincie begint daarom no al met ideeën voor de periode 2017-2020. Voor het eerst wordt ook sport opgenomen in de nota.
Op de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het proces en worden de uitgangspunten uitgelegd van het nieuwe provinciale beleid. Er is ook veel ruimte voor discussie, zegt Elly van der Goot van de provincie Fryslân die de avond zal leiden.