Provincie zet informatie over vastgoed op eigen website

It provinsjehûs yn Ljouwert
De provincie zet alle informatie over kavelruil, huur en pacht en de aan- en verkoop van gebouwen en grondgebied op een nieuwe website. Zo kunnen mensen die dat willen, op de hoogte blijven. Volgens de provincie maken Friezen elke dag gebruik van het vastgoed van de provincie. Dan gaat het bijvoorbeeld om het provinciehuis, busstations en natuurgebieden. Alles wat mensen daarover willen weten, kunnen ze voortaan vinden op www.fryslan.frl/vastgoed.