Commissie onderzoekt toekomst van Freulepartij in Wommels

Een commissie gaat de toekomst van de Freulepartij in Wommels onderzoeken. Het bestuur van de Kaatsvereniging Wommels heeft de commissie ingesteld om te bekijken hoe de Freulepartij het beste verder kan. De commissie, met als voorzitter Sake Saakstra, heeft een opdracht meegekregen die bestaat uit 6 punten.
Zo wordt gekeken of er een bestuurlijke splitsing moet komen van de Kaatsvereniging en de organisatie van de Freulepartij. De organisatie van de Freule is een zware klus om naast het gewone werk van de vereniging te doen.
Daarnaast wordt gekeken naar de financiële consequenties die dat kan hebben. De uitkomsten worden toegelicht op een ledenbijeenkomst, waarna in een tweede vergadering een definitief besluit wordt genomen.