Nieuw plan:"Kievitsei zoeken en uitbroeden in broedmachine"

Er moet gewoon naar kievitseieren gezocht worden. Alle eieren die dan gevonden worden moeten dan uitgebroed worden in een speciale broedmachine. Met dat idee denken Sape Miedema en zijn zoon Wierd uit Easterwierum de kievit te kunnen redden. Ze hebben hiervoor een plan opgesteld. In dat plan wordt ook gesproken van apart ingerichte velden speciaal voor de kievit. Ook zouden er verzamelplaatsen moeten komen, waar eierzoekers de eieren naartoe kunnen brengen.
Jape en Wierd Miedema kwamen op het idee doordat ze de broedmachine ook al gebruiken voor hun legkippen.