LTO-boeren zijn positief over de toekomst

Friese boeren zijn positief over de toekomst, ook al zijn de melk- en vleesprijzen op dit moment laag. In de hele landbouwsector wordt volop gewerkt aan innovatie en duurzaamheid. Maar het uitblijven van duidelijkheid over het beleid van de overheid, zit veel boeren dwars. Dat blijkt vrijdag op de samenkomst van landbouworganisatie LTO Noord in Drachten.
Ook in mindere tijden zien de meeste boeren wel mogelijkheden. Maar het uitblijven van een duidelijk overheidsbeleid over bijvoorbeeld het produceren van mest en andere zaken, zit hun dwars.
Automatisering, innovatie en verduurzaming zijn zaken waar iedereen mee bezig is. Het verwerken van de mest op de boerderij tot droge meststof die kunstmest kan vervangen, is in het kader daarvan interessant. Op de samenkomst werden de boeren onder andere bemoedigend toegesproken door de Friese Europarlementariër Jan Huitema uit Makkinga, die zelf ook boer is.