Aantal broedende grutto's Surhuizumermieden fors toegenomen

Skries © Henk Bootsma
Het aantal broedende grutto's in natuurgebied Surhuizumermieden is sinds 2008 met de factor vijf toegenomen. Broedden er in 2008 nog 14 paartjes in het 80 hectare grote natuurgebied, in 2015 waren dat er 73.
Staatsbosbeheer is sinds 2008 bezig om het gebied aantrekkelijker te maken voor weidevogels. Het waterpeil is in sommige gedeeltes verhoogd, walkanten zijn minder steil gemaakt en bomen zijn verwijderd. Naast de grutto doen ook andere weidevogels, zoals de kievit en watersnip het goed.